27/8
Proč uvažovat o fotovoltaice

Proč uvažovat o fotovoltaice

27. srpna 2017 v 20.30 , Stavba a rekonstrukce

Pokud vlastníte či stavíte rodinný dům a uvažujete o alternativních zdrojích energie, vyplatí se do seznamu zahrnout také solární panely. V tomto článku si shrneme pozitiva takového rozhodnutí a zodpovíme pár otázek, které při pořízení solárních panelů vyvstávají.

Výhody

Fotovoltaika pro rodinné domy má mnoho předností, ale pro někoho může mít i nedostatky. Už 8,5m2 fotovoltaické plochy postačí k pokrytí průměrné spotřeby elektřiny občana České republiky, tj. prvním důvodem, proč si solární panely pořídit, je úspora.

Dalším důvodem může být pro někoho energetická soběstačnost a nezávislost na poskytovatelích energií a také šetrný přístup k přírodě.

Milovníci nových technologií si také přijdou na své – fotovoltaické panely vyrobené z křemíkových článků, které přetvářejí sluneční paprsky v energii, nemá v republice každý, i když jde v poslední době o trend, k němuž přistupuje čím dál více domácností.

Jednoznačně jsou tedy důvody, proč si fotovoltaiku pro rodinný dům pořídit tyto:

1. Úspora financí

Pokud se rozhodnete pro fotovoltaiku, účty za energie se vám sníží. Slunce zatím nepřišlo na způsob, jak domácnostem svou energii fakturovat J. Pořízení fotovoltaické elektrárny vyžaduje vyšší vstupní investici – ta se vám ale vrátí do několika let v podobě snížení výdajů za elektrickou energii.

2. Nezávislost na poskytovatelích energií

Energetická soběstačnost je díky solárním panelům jasně daná – nemusíte být závislí na dodávkách elektřiny ze sítě, protože využíváte energii vlastní.

3. Šetrný přístup k přírodě

Fotovoltaické panely jsou velmi ohleduplné k přírodě a životnímu prostředí, protože nevyžadují žádné palivo, které by znečišťovalo ovzduší či jinak přírodu poškozovalo, stačí jim pouze sluneční svit, který je v tomto případě nevyčerpatelným zdrojem enegie.

4. Dlouhá životnost a malé náklady na údržbu

Solární panely se vyznačují dlouhou životností – obvykle vydrží až několik desítek let. Protože navíc jde o zařízení bez jakýchkoli pohyblivých částí, nebývá tato technologie takřka vůbec poruchová. Obsluha panelů je nenáročná a není potřeba (kromě pravidelných servisních prohlídek) se o ně vůbec starat.

5. Jednoduchá instalace

Fotovoltaická elektrárna se dá instalovat jednoduše a nepředstavuje výrazný zásah do stavby. Obávat se, že vám úpravy střechy pro instalaci panelů zkomplikují život, proto nejsou na místě.

6. Možnost získání dotace

Jak jistě víte, stát podporuje udržitelné formy získávání energie, takže pokud si pořídíte solární panely, můžete zažádat o dotaci z vládního programu Nová zelená úsporám. Výše příspěvku se pohybuje od 35 000 do 100 000 Kč podle druhu a náročnosti budoucího fotovoltaického systému.

Možné nevýhody

Fotovoltaika lze namontovat na každý typ střechy – a ani druh střešní krytiny nebývá problém. Ideální umístění pro fotovoltaické panely je na šikmé střeše se sklonem 35°, která je orientována na jih, případně jiho-východ či jiho-západ. Určitým problémem však může být zastínění střechy.

Rozhodnete-li se pořídit nejsložitější typ fotovoltaické elektrárny, kdy je vyrobená energie akumulovaná do speciálních baterií, pak ji můžete využít, kdy potřebujete a být energeticky soběstační, získáte sice dotaci v maximální výši 100 000 Kč, nicméně pořizovací cena tohoto typu je stále velmi vysoká.

Nejefektivněji pracují solární panely tehdy, když na ně míří přímé slunce. Pokud je zataženo či prší, je jejich výkon nižší. Klimatické podmínky v České republice, která se nachází v mírném pásmu, jsou značně kolísavé a nevyzpytatelné. Na hezké počasí se nemůžete spolehnout vždy, a proto je potřeba využít doplňkový zdroj energie, který pokryje spotřebu elektřiny ve dnech, které nejsou k solárním panelům zrovna příznivé.

HOMEMAG je magazín o trendy bydlení, moderním nábytku a designu.

RSS