28/6
Skladování materiálu a zboží bude stále žádané!

Skladování materiálu a zboží bude stále žádané!

28. června 2021 v 00.00 , Stavba a rekonstrukce

Sponzorované odkazy:

Sklad je vlastně poměrně složitá technická struktura určená pro příjem, umístění a skladování zboží, přípravu na spotřebu a následnou expedici směrem ke spotřebiteli. Je zde třeba zajistit nejen dočasnou úschovu zásob výrobků, ale také podpořit nepřerušené plnění objednávek obdržených od zákazníků.

Skladování je klíčovým prvkem jakéhokoliv průmyslu. Je výsledkem efektivní organizace a řízení. Mnozí podnikatelé, firmy a další instituce čím dál více vyžadují skladování zboží díky aktivnímu rozšíření obchodních aktivit. Neskutečný rozmach internetových obchodů navíc v poslední době zvýšil nároky na logistiku menších a specifických skladových prostor. Efektivní uspořádání skladu je tak jedním z důležitých faktorů pro dokonalé a spolehlivé fungování podniku.

Sklady plní různé funkce

Pro rozhodování o umístění a vybavení skladovacích prostor, je potřeba si předem ujasnit, za jakým účelem sklad vytváříme. Jiné jsou potřeby velkoobchodních skladů, skladů nábytku či terminálů a jiné požadavky pro on-line obchody, které mají svá specifika daná obvykle velkým množstvím menších zásilek a rychlostí jejich odbavení.

S přihlédnutím k oboru podnikání a předpokládanému obratu je pak třeba volit rozměry skladových prostor. Na základě těchto kritérií se obecně dále specifikují různé typy skladů.

  • průmyslové sklady – vhodné pro skladování surovin, polotovarů, obalů, nářadí a hotových výrobků. Vzhledem k tomu, že se v rámci běžného velkoskladu denně přemístí tisíce položek s celkovou hmotností až stovek tun, je třeba zajistit i správné ergonomické uspořádání skladu. To může zvýšit jeho efektivitu o několik desítek procent! Prostorové optimalizace lze dosáhnout použitím regálových systémů. Jejich vhodné uspořádání ideálně přispěje nejen ke spolehlivému uskladnění zboží, ale zajistí vhodný přístup k nákladu, jakož i bezpečnost při manipulaci s ním.
  • logistická centra například pro e-shopy jsou distribuční a mají převážně obchodní a spediční charakter. Pro jejich účely roste poptávka po galeriích s policovými regály. Ty lze přizpůsobovat specifickému zboží konkrétního internetového obchodu, případně je vyladit pomocí individuálně vyrobených pomůcek pro přehlednější uložení jednotlivých položek. Drobnější skladovací jednotky se ukládají s využitím boxů, umožňujících snadný přístup při vychystávání jednotlivých zakázek.
  • externí skladovací prostory – podle posledních trendů narůstá počet logistických zařízení, která působí jako externí poskytovatelé veškerých služeb spojených skladovacími procesy pro různé společnosti a navyšuje se tak nutnost poskytnout univerzální zařízení takových prostor.

Regály do skladů a vhodné vybavení skladových prostor

Žijeme v době, kdy díky automatizaci vyrábíme stále více produktů, na které je potřeba stále více úložného prostoru. Může to být jedna místnost, ale také velká hala. Pro zabezpečení optimálního fungování a přehlednosti skladu je třeba zvolit vhodné uspořádání a vybavení. Bez čeho se v žádném skladu neobejdete, jsou regály a jejich správné umístění. Kvalitní průmyslové regály a regálové systémy jsou nezbytné. Co všechno byste při jejich výběru neměli přehlédnout?

Skladové regály jsou zařízení s více vrstvami pro skladování různých výrobků. Následná logistika, přeprava i samotné skladování závisí na optimalizaci, kterou průmyslové regály nabízejí.

Moderní průmyslový regál dnes kromě ukládání věcí slouží i jako podpora uspořádání výrobků pro jejich pozdější expedici. Důmyslná konfigurace a umístění regálového systému vymezí prostor ve skladu a vytvoří síť uliček, která je ideální pro manipulaci s uloženými objekty.

Průmyslové regály můžeme rozdělit na:

  • policové – jsou to univerzální klasické skladové regály. Dají se použít pro většinu sortimentu zboží. Jejich základní vlastností je pevná a stabilní konstrukce. Mnohdy nabízejí i výškovou představitelnost.
  • paletové regály jsou určené k uskladnění materiálu a zboží naloženého a přepravovaného v paletách. Na trhu najdete různé typy, nicméně do skladů se nejčastěji volí vjezdové a průjezdové regály. Tyto druhy umožňují vjezd dopravního vozíku dovnitř regálu a uložení nebo vyzvednutí palety.
  • konzolové regály jsou určené především pro zboží s problematickým tvarem. Mezi takové zboží patří tyče, trubky, prkna, koberce nebo profily. Najdou své místo v průmyslových halách a skladech.

Všechny tyto se dále dělí a upravují podle požadavků klientů na různé varianty, například na mobilní nebo poschoďové regály.

Při výběru regálů estetika nehraje roli, zaměřte na jejich funkčnost!

Kvalita provedení, odolnost závisející na vhodném výběru materiálů je při výběru regálů prioritou. Samozřejmě bude jiné rozhodování při vybírání kancelářských regálů, či regálů pro nablýskaný reprezentativní obchod.

U skladových regálů je rozhodujícím faktorem jejich nosnost.

Je logické, že čím těžší předměty skladujeme, tím větší nosnost regálu bude potřeba. Nelze však podcenit rozdíl mezi nosností regálu a nosností jedné police. Na jedné straně regál může mít avizovanou nosnost 2000 kg, nicméně jednotlivá police může mít nosnost pouze 400 kg. Nosnost ovlivňuje hmotnost celého regálu. Čím větší má nosnost tím těžší zpravidla bude. S lehčími regály se snadněji manipuluje a máte-li v plánu regály do budoucna přesouvat, jejich hmotnost pro vás bude důležitá.

Hledejte modulovací regály. Myslete na to, že vaše firma bude růst a spolu s ní i vaše nároky na skladovací prostory. Hledejte proto takové regálové soupravy, které se dají modulovat, nastavovat a neustále doplňovat.

Technické a organizační prostředky při vybavování skladů

V celém procesu zařizování skladových prostor je třeba zohlednit i další okolnosti. Jak již bylo zmíněno, správně vybavený sklad by měl zajistit plynulost dodávek a výdeje skladovaného materiálu a vytvořit optimální podmínky pro uskladnění. Nelze rovněž opomenout zajištění bezpečnosti a hygieny práce a protipožární ochrany.

Účinná práce skladu není možná bez speciálního vybavení, které podporuje vysokou rychlost nakládky a vykládky materiálů. Za tím účelem se ve skladech se používají různé stohovače, paletové vozíky, nakladače.

Je třeba myslet na dostatečně velký manévrovací prostor před skladovacími prostory pro automobilovou dopravu a plánovat k němu vhodné příslušenství. Konstrukce objektu musí respektovat volnost a bezpečnost pohybu ve skladu, jedná se zvláště o plánování sloupů a různých zabezpečovacích prvků.

V procesu skladování je podstatný i dobrý výběr transportních prostředků. Nejčastěji se jedná o vysokozdvižné vozíky, automatické pojízdné a různé tažné vozíky, jeřáby, kladkostroje, dopravníkové pásy či manipulátory. Na výběr vozíku má vliv výška, na níž bude materiál zvedán a skladován, a váha materiálu. Vysokozdvižné vozíky jsou nezbytné pro velké sklady zařízené regálovými systémy o výšce 4 až 11,5 metrů a šířka průchodu mezi regály neumožňuje použití nakladače.

U malých skladů je optimální použití ručních hydraulických stohovačů, které nevyžadují speciální trénink při práci s nakládáním palety.

Sponzorované odkazy:

HOMEMAG je magazín o trendy bydlení, moderním nábytku a designu.

RSS