19/9
Čističky odpadních vod

Čističky odpadních vod

19. září 2015 v 00.00 , Domy

Mezi nejprogresivnější technologie čištění odpadních vod patří čističky firmy GONAP. Jedná se o celoplastové čistírny, které jsou koncipované jako kompaktní zařízení. Perfektně vám poslouží k čištění odpadních vod splaškového charakteru z rodinných domků, bytů, podniků, ale i kempů, hotelů apod.

Firma Gonap

Firma GONAP spol. s r.o. je na českém trhu již několik let a nese v sobě celou řadu spokojených zákazníků. Je certifikována dle systému kvality ISO 9001:2000. Gonap spolupracuje také s jinými organizacemi v oblasti novinek a vývoje nových produktů. Pro své klienty nabízí dodávku čerpacích stanic a zařízení pro odvodňování kalu, jímky, septiky, enzymy pro odstraňování organických usazenin, provzdušňovací systémy, těsnící systém, řídící systém pro čističky odpadních vod, dále dálkové řízení, rekonstrukci a provozování čističek vod.
Firma GONAP vám čističku odpadních vod nejen pomůže vybrat, ale také vám jí uvede do provozu, dá vám dlouhodobé sledování a vyhodnocení provozu, komplexní záruku a také pozáruční servis.

Vybíráme čističku

Při stavbě domu myslete také na správný výběr čistírny. Vybrat si můžete například nadzemní čističku, která je umístěna v budově. Dostupné jsou též podzemní typy. Kapacita je závislá na počtu připojených obyvatel.
Čističky se liší na základě jejich velikosti a konstrukce. Rozlišujeme domovní, komunální do 50 obyvatel, komunální do 150 obyvatel a komunální nad 150 obyvatel.
Další typ čističek rozdělujeme z hlediska čistírenských procesů a způsobů řízení: čistírny SBR a čistírny typu B.

Komunální čistírny

Tento typ čistíren je velikostně vždy přizpůsoben počtu osob, které jsou na čistírnu napojeny. Samozřejmě je můžeme přizpůsobit individuálně různým podmínkám. Jsou plně automatické a zcela nenáročné na jakoukoliv údržbu. Nemusíte se obávat ničeho, čistírny jsou dimenzovány tak, aby plně pracovaly na maximální permanentní celodenní přítok splašků.
Ať už se rozhodnete pro jakýkoliv typ čistírny odpadních vod, je jisté a stoprocentní, že splašková voda bude vždy řádně a kvalitně vyčištěná.
Navíc pročištěnou vodu je bezzávadné opětovně použít např. na zalévání zahrádky.

Investovat se vyplatí

Při pořizování čističek odpadních vod budete možná na vážkách, zdali se investice do tohoto zařízení vyplatí či nikoliv. Nemusíte mít obavy, pořízení čističky je nejen vysoce ekologické, ale investice do ní se opravdu vyplatí.

Jak funguje čistička?

Princip čištění odpadních vod je založen na několika fázích. V základním provedení je čistička rozdělena do několika dílů – komor. Z jedné strany do ní přitéká odpadní voda a naopak z druhé strany vám vytéká již přečištěná voda. V každé čističce je zabudované dmychadlo, které pracuje tak, aby byl dovnitř vháněn vzduch. Pokud se rozhodnete pro instalaci čističky odpadních vod do otevřené betonové nádrže, mohou nastat jisté problémy. Mezi nejčastější patří: nepříjemný zápach, rozmnožování hmyzu a v zimě může zamrzat.

Přečerpací jímky odpadních vodPřečerpací jímky odpadních vod

Čističky od firmy Gonap

Čističky dodávané firmou GONAP jsou umísťovány v budově na povrchu. Díky tomuto umístění je zajištěn jednoduchý přístup k jednotlivým součástem jak v průběhu montáže, tak následně při provádění různých servisních prací a revizí. Velice praktické je odběrové zařízení v objektu čističky. Biologické čištění se postará o několikanásobné urychlení samočistících pochodů. Využívá se schopnost mikroorganismů rozkládat nečistoty organického původu ve vodním prostředí. Pro rozklad se umělým způsobem vytváří co nejlepší podmínky pro rozvoj a činnost mikroorganismů rozkládajících rozpuštěné organické látky z odpadních vod.

HOMEMAG je magazín o trendy bydlení, moderním nábytku a designu.

RSS