28/6
Bydlení znamená i odpad z domácnosti

Bydlení znamená i odpad z domácnosti

28. června 2015 v 00.00 , Byty , Domy , Kuchyně

Sponzorované odkazy:

Bydlení s sebou přináší produkci odpadu, kterého není v globálu málo. Dobře jej roztřídit, a poté s ním a vhodně naložit, je velmi podstatné. Bez toho bychom za chvíli žili na skládkách.

Třídění odpadu

Velkolepá kampaň na třídění odpadu již v médiích probíhala, ale mnozí lidé ji berou i dnes na lehkou váhu s tím, že se to mnohde stejně sype na jednu hromadu. Ale dle zákona 185/2001 Sb. je každý povinen zbavovat se odpadů předepsaným způsobem. A jaký způsob je dán pro vaši lokalitu a domácnost, lze zjistit v obecní či městské vyhlášce.

Dělení odpadu

Zákona 185/2001 Sb., se odpad člení na sklo, plast, papír, nápojové kartony a ostatní odpady. Mezi ostatní odpady řadíme kovy, elektrospotřebiče a baterie, nebezpečný, velkoobjemový odpad a také bioodpad.

Rodna/Flikr.comRodna/Flikr.com

Odkud začít?

Začátek celého řetězce je v každé kuchyni. Nejjednodušším způsobem zůstává, když odpad vytřídíte již před vyhozením. Není k tomu nutno vlastnit žádné speciální nádoby. Úplně postačí staré tašky či krabice. Do nich pak určitý druh odpadu ukládáte před samotným přemístěním do kontejnerů. Tím vám klasický odpadkový koš na směsný odpad zůstává déle prázdný a nemusíme jej vyprazdňovat tak často.

Mezi nejvíce produkovaný odpad v domácnostech patří dva – plasty a papír, poté sklo a nápojové kartony.

Kontejnery na třídění odpadu

Jsou viditelně označeny a umístěny stále blíže domácnostem.

  • Zelený a bílý – sklo se vhazuje do zeleného nebo bílého kontejneru. Jsou li na místě oba, je důležité třídit sklo i dle barev -do bílého čiré a do zeleného barevné. Je li však k dispozici jen jeden, pak se sklo vhazuje bez ohledu na barvu, takový se dále třídí.
  • Žlutý – do žlutého kontejneru patří plast. Je důležité jej před vyhozením sešlápnou či zmačkat, aby se jeho objem zmenšil. Dle podmínek třídících linek na odpad je někde umístěn společný kontejner na plasty i nápojové kartony, přičemž je na nich tato skutečnost uvedena. Do kontejnerů na plasty patří fólie a sáčky, plastové tašky a sešlápnuté PET láhve, umělohmotné obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů a mléčných výrobků, balící fólie ze zboží, obaly od CD disků a pěnový polystyren. Nepatří sem mastné obaly se zbytky potravin nebo čistidel, obaly od kyselin, barev a dalších nebezpečných látek.
  • Modrý – papír patří do modrého kontejneru, a to časopisy a noviny, sešity a krabice, papírové obaly a lepenku, knihy (ne ve svazku a bez vazby), obaly s foliovými okénky a bublinkové obálky bez plastového vnitřku. Nepatří sem mastný a špinavý papír, včetně dětských plen, ty patří do směsného odpadu v klasické popelnici.
  • Různobarevné s oranžovým znakem – krabice na mléko nebo víno, od džusů i mléčných výrobků se vhazují do kontejnerů nejrůznějších barev, ale vždy označených oranžovou nálepkou. Před vyhozením je nutno zmačkat je nebo sešlápnout. Naopak nepatří sem měkké sáčky (od práškových potravin a kávy), ani kartony se zbytky suroviny uvnitř.

A ten další odpad?

Tím jsou kovy, elektrospotřebiče a baterie, nebezpečný, velkoobjemový odpad a také bioodpad. Jejich třídění a nakládání s odpadem, je dáno aktuální obecně závaznou vyhláškou každého města či obce. Podrobnější informace o jednotlivých druzích odpadu lze získat na městských a obecních úřadech.

Úvodní obrázek: JasperBarin/Flic­kr.com

Sponzorované odkazy:

HOMEMAG je magazín o trendy bydlení, moderním nábytku a designu.

RSS