22/9
Venkovní dlažba musí být pokládána s ohledem na charakter používání

Venkovní dlažba musí být pokládána s ohledem na charakter používání

22. září 2017 v 21.30, Stavba a rekonstrukce

Důležitým kritériem při výběru venkovní dlažby je především způsob jejího budoucího užívání a charakter podloží. Nesmí se opominout ani předpokládaná intenzita zatížení. Podle těchto parametrů si vybíráme především tloušťku dlažebních kostek a následně rozlišujeme tvarové, barevné a designové vyvedení. Venkovní, zámková a vymývaná dlažba, betonové obrubníky, městský mobiliář – koše, lavičky, zábrany a další – dodává renomovaný stavební závod Presbeton Nova, s.r.o.

Vybíráme si tloušťku venkovní dlažby podle intenzity zatížení

Pro pěší a nemotoristické komunikace, stejně jako pro přístupy k rodinným domům, terasy, balkony, okolí bazénů, se nejčastěji používá venkovní dlažba o tloušťce 30–50 milimetrů. Tam, kde se předpokládá častější využívání dláždění například pro příjezd do garáže, by mělo mít tloušťku 50 milimetrů. Pro lehký automobilový provoz se doporučuje tloušťka 60 až 70 milimetrů a pro intenzivní zatížení komunikace – parkoviště, zastávky, obecní silnice – se pokládají dlaždice o tloušťce 80 mm. Skladiště a místa kamionové nakládky se musejí vydláždit dlažebními prvky síly až sto milimetrů. Plošná neboli vymývaná dlažba je, co se týče tloušťky, náročnější, jednotlivé stavební prvky musejí být o něco silnější.

Výdrž položené dlažby ovlivňuje úprava podkladových vrstev

Před samotnou pokládkou venkovních dlaždic se musí zohlednit podkladová vrstva, její charakter a vlastnosti. Geologické poměry jsou velice zásadní, vyspádovaná zemní pláň se musí zhutnit, jinak by došlo k deformacím a nerovnostem pokládky. Pro hutnění se používají kamenové drtě a pro zpevnění celkové plochy se stavějí betonové obrubníky. Venkovní dlažba by měla být pokládána specializovanou firmou, jež díky svým zkušenostem a praxi dokončí práci tak, aby nedocházelo k následným úpravám a opakovaným realizacím.

HOMEMAG je magazín o trendy bydlení, moderním nábytku a designu.

RSS